Feed on
Posts
Comments

Jako osoba zatrudniona musimy otrzymać pewne dokumenty od naszego pracodawcy – są to formularze P45 oraz P60 – zawierające informacje na temat podatków pobieranych od naszych zarobków. Formularz P45 otrzymujemy po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy. Formularz ten zawiera informacje na temat naszych dochodów oraz podatków, które zostały pobrane od zarobków w trakcie danego roku podatkowego. Formularz P45 zawiera następujące informacje: kod podatkowy oraz numer referencyjny PAYE (Pay as You Earn), numer ubezpieczenia zdrowotnego, datę zakończenia zatrudnienia, wysokość zarobków w danym roku podatkowym, wysokość zwrot podatku uk pobranego od dochodów. Czytaj dalej »

Każdy, kto pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii płaci podatek dochodowy (Income Tax), który jest odprowadzany przez pracodawcę w postaci pewnej kwoty od każdego wynagrodzenia. Wysokość podatku dochodowego, jaki będzie trzeba zapłacić, zależy przede wszystkim od wysokości rocznych zarobków. Rok obrachunkowy w UK (w Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii Północnej) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Każda osoba zatrudniona legalnie na terenie Wielkiej Brytanii otrzymuje kod podatkowy składający się z liczb i liter. Kod podatkowy stanowi informację na temat tego jak podatek jest obliczany i jakie ulgi przysługują podatnikowi. Czytaj dalej »

Emigracja zarobkowa. Dla tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy to dzień powszedni. Niestety wielu z nich nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego. Kwota, którą można odzyskać zależy od przepracowanego okresu czasu oraz wysokości zarobków.
Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki. Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę. Czytaj dalej »

Jeżeli po zapłacie wszystkich podatków oraz odjęciu należnych nam ulg, kwota ta jest mniejsza niż wniesiona przez nas opłata, przysługuje nam wtedy zwrot podatku. Oznacza to, że jeżeli zapłacimy więcej podatku niż powinniśmy, przysługuje nam jego zwrot. Kolejną formą zwrotu podatku jest zapłacenie mniejszej niż powinniśmy kwoty, wtedy będziemy zobowiązani do zapłacenia tej różnicy w urzędzie skarbowym. W Polsce kwota wolna od podatku w roku 2011 to około 3000 złotych. Dodatkowo należy uwzględnić wszelkie należne nam ulgi podatkowe, oraz czy możemy rozliczać się wspólnie z naszym partnerem/partnerką.  Na tej podstawie możemy obliczyć jaka jest różnicą pomiędzy zapłaconym przez nas podatkiem a rzeczywistą kwotą, którą powinniśmy przekazać do urzędu skarbowego. Czytaj dalej »

Podczas składania zeznań podatkowych zdarzają się sytuacje kiedy urząd skarbowy popełnia błąd. Mogą być to zarówno błędy na naszą korzyść  oraz niekorzyść. Istnieją sytuacje kiedy nawet jeżeli wszystkie dokumenty zostały złożone prawidłowo oraz w wymaganym okresie czasu, otrzymujemy zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli otrzymujemy zawiadomienie o wszczętym postępowaniu ze strony urzędu skarbowego, najpierw należy się upewnić, że z naszej strony wszystko zostało wypełnione bezbłędnie. Jeżeli mamy pewność, że nie było żadnych błędów z naszej strony, możemy skontaktować się z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia problemu. Można tego dokonać telefonicznie lub osobiście stawić się w urzędzie. Czytaj dalej »