Feed on
Posts
Comments

Jako osoba zatrudniona musimy otrzymać pewne dokumenty od naszego pracodawcy – są to formularze P45 oraz P60 – zawierające informacje na temat podatków pobieranych od naszych zarobków. Formularz P45 otrzymujemy po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy. Formularz ten zawiera informacje na temat naszych dochodów oraz podatków, które zostały pobrane od zarobków w trakcie danego roku podatkowego. Formularz P45 zawiera następujące informacje: kod podatkowy oraz numer referencyjny PAYE (Pay as You Earn), numer ubezpieczenia zdrowotnego, datę zakończenia zatrudnienia, wysokość zarobków w danym roku podatkowym, wysokość zwrot podatku uk pobranego od dochodów.

P45 posiada cztery części, 1, 1A, 2 oraz 3. Pracodawca przesyła część 1 do urzędu skarbowego, a pracownik otrzymuje trzy pozostałe części formularza. W przypadku rozpoczęcia nowego zatrudnienia lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy przekazać części 2 oraz 3 formularza P45 nowemu pracodawcy lub w urzędzie pracy. Część 1A zachowujemy dla ciebie. Pracodawca powinien przekazać nam formularz P45 natychmiast po zakończeniu zatrudnienia. Jeżeli nie otrzymamy tego formularza mamy prawo jego zażądania od pracodawcy. Jeżeli nie posiadasz formularza P45, na przykład jeżeli jest to pierwsze zatrudnienie, lub rozpoczynając pracę dodatkową, będąc nadal zatrudnionym w innej firmie, nowy pracodawca może zażądać wypełnienia formularza P46.

Formularz ten zawiera istotne informacje, które mają wpływ na ilość pobieranego zwrot podatku z uk, jak na przykład czy jest to Twoja pierwsza praca, czy był pobierany zasiłek dla bezrobotnych lub inne zasiłki społeczne, czy jest to praca dodatkowa oraz informacje na temat spłacania pożyczki studenckiej. Nie każdy pracodawca wymaga wypełnienia formularza P46. Istnieje możliwość, że pracodawca poprosi o odpowiednie informacje w celu określenia kodu podatkowego podczas pierwszej wypłaty. Dostarczenie odpowiednich informacji lub wypełnienie formularza P46 jest bardzo ważne aby określić poprawny kod podatkowy i uniknąć nadpłaty zwrot podatku z uk. Formularz P60 jest podsumowaniem dochodów oraz podatku pobranego w trakcie danego roku podatkowego.

Twój pracodawca powinien dostarczyć formularz P60 na końcu każdego roku podatkowego. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa pomiędzy 6 kwietnia oraz 5 kwietnia roku następnego. Jeżeli nie otrzymamy formularza P60 od pracodawcy, należy zażądać jego dostarczenia jeżeli nadal jesteśmy zatrudnieni u tego pracodawcy po 5 kwietnia danego roku. Formularz P60 jest niezbędny do uzyskania zwrotu podatku z uk. Jest on  również pomocny w przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną, dlatego warto zachować otrzymane formularze P60. Od roku 2011 istnieje możliwość otrzymania formularza P60 w formie elektronicznej. Jednakże pracodawca musi otrzymać zgodę od pracownika w celu wystawienia formularza P60 w tej formie.

W przypadku zgubienia formularza P60, możemy poprosić pracodawcę o wystawienie kopii formularza. W przypadku zgubienia formularza P45, nie ma możliwości uzyskania kopii, można jednak wypełnić formularz P46 w ramach zastępstwa lub przekazania odpowiednich informacji do urzędu skarbowego, co umożliwi uzyskanie odpowiedniego kodu podatkowego w nowym zatrudnieniu. Formularz P11D jest używany przez pracodawcę jeżeli otrzymujemy jakiekolwiek dodatkowe korzyści  w trakcie danego roku podatkowego, na przykład samochód firmowy, prywatne ubezpieczenie medyczne lub pożyczki niepodlegające opodatkowaniu.