Feed on
Posts
Comments

Każdy, kto pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii płaci podatek dochodowy (Income Tax), który jest odprowadzany przez pracodawcę w postaci pewnej kwoty od każdego wynagrodzenia. Wysokość podatku dochodowego, jaki będzie trzeba zapłacić, zależy przede wszystkim od wysokości rocznych zarobków. Rok obrachunkowy w UK (w Szkocji, Anglii, Walii, Irlandii Północnej) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Każda osoba zatrudniona legalnie na terenie Wielkiej Brytanii otrzymuje kod podatkowy składający się z liczb i liter. Kod podatkowy stanowi informację na temat tego jak podatek jest obliczany i jakie ulgi przysługują podatnikowi.

Dochody, które są objęte podatkiem dochodowym:

 • wynagrodzenia pochodzące z zatrudnienia,
 • zarobki pochodzące z prowadzenia własnej działalności gospodarczej (self-employed),
 • wypłacane emerytury,
 • zyski z większości oprocentowanych oszczędności,
 • dochody z akcji (dywidendy),
 • przychody z funduszu powierniczego,
 • zyski z najmu.

Podatek dochodowy nie obejmuje zasiłków i benefitów wypłacanych przez rząd, dochodów zwolnionych z podatków, zasiłku dla osób o niskich dochodach (Working Tax Credit), pożyczek loteryjnych.

Prawie każdy, kto mieszka i/lub pracuje w UK ma prawo do kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance). Znaczy to, że w ciągu roku podatkowego można zarobić pewną kwotę dochodu, która nie podlega obowiązkowi podatkowemu. Dzięki temu w pewnych przypadkach można odzyskać część, a czasami nawet całość odprowadzonych podatków.

Wysokość kwoty wolnej od opodatkowania zależy głównie od wieku i sumy dochodów ze wszystkich źródeł w danym roku podatkowym. Pod hasłem „łączny dochód” należy rozumieć dochody ze wszystkich źródeł, które są objęte podatkiem dochodowym, o których była mowa powyżej.

Ulga podatkowa 2011/2012 Limit dochodu 2012/2013 Limit dochodu
Podstawowa £7,475 £100,000 £8,105 £100,000
Osoby w wieku 65-74 lat £9,940 £22,900 £10,500 £24,000
Osób w wieku powyżej 75 lat £10,090 £22,900 £10,660 £24,000

Od roku podatkowego 2010/11, jeżeli dochód wynosi powyżej 100.000 GBP,  kwota Personal Allowance jest pomniejszana o połowę kwoty powyżej limitu 100.000 GBP. Granica 100.000 GBP obowiązuje każdą osobę, niezależnie od wieku.

Ulgę w postaci kwoty wolnej od podatku otrzymuje się automatycznie, jeśli się jest osobą zatrudnioną lub otrzymuje się emeryturę albo rozlicza się z działalności gospodarczej. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzyma się tej ulgi, a uważa się, iż ona przysługuje, należy skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym.

Osoby niewidome, które nie są w stanie podjąć pracy, gdzie wzrok jest niezbędny, mogą dodatkowo ubiegać się o ulgę podatkową dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance).

Sposoby płatności podatku dochodowego zależą od rodzaju dochodu oraz od formy zatrudnienia:

 • PAYE (Pay As You Earn) – w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę podatek jest pobierany automatycznie z każdego wynagrodzenia;
 • deklaracja  podatkowa – w przypadku samozatrudnienia (Self Assessment) – osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczenia się z fiskusem;
 • obciążanie źródła dochodu;
 • w postaci jednorazowych płatności (w pewnych przypadkach).