Feed on
Posts
Comments

Podczas składania zeznań podatkowych zdarzają się sytuacje kiedy urząd skarbowy popełnia błąd. Mogą być to zarówno błędy na naszą korzyść  oraz niekorzyść. Istnieją sytuacje kiedy nawet jeżeli wszystkie dokumenty zostały złożone prawidłowo oraz w wymaganym okresie czasu, otrzymujemy zawiadomienie o postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli otrzymujemy zawiadomienie o wszczętym postępowaniu ze strony urzędu skarbowego, najpierw należy się upewnić, że z naszej strony wszystko zostało wypełnione bezbłędnie. Jeżeli mamy pewność, że nie było żadnych błędów z naszej strony, możemy skontaktować się z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia problemu. Można tego dokonać telefonicznie lub osobiście stawić się w urzędzie. Jeżeli nie uda nam się wyjaśnić z urzędem skarbowym zaistniałej pomyłki, możemy skorzystać, z tak zwanego zarzutu w sprawie egzekucji. Jeżeli nasz zarzut jest słuszny uruchomi to odpowiednią procedurę oraz wcześniejsze postępowanie zostanie umorzone.  Jednym z częstych błędów urzędu skarbowego jest wypłata większej sumy pieniędzy niż powinniśmy dostać podczas zwrotu podatku. Wypełniając zeznanie podatkowe wiemy jaką kwotę zwrotu podatku mamy otrzymać. W przypadku otrzymania wyższej sumy, powinniśmy o tym powiadomić urząd skarbowy w  celu zwrotu nadpłaty. Jeżeli tego nie zrobimy, a urząd skarbowy zauważy popełniony błąd otrzymamy odpowiednie pismo z żądaniem zwrotu nadpłaty. Nawet jeżeli była to pomyłka urzędu skarbowego, nadal musimy zwrócić pieniądze, jeżeli otrzymaliśmy kwotę wyższą niż należny nam zwrot podatku. Najlepiej zrobić to w jak najszybszym czasie, gdyż w przypadku dłuższego oczekiwania  możemy zapłacić odsetki za zwłokę. Nie należy wydawać otrzymanych w ramach błędu funduszy, gdyż urząd skarbowy zażąda zwrotu w całości i często nie wyraża zgody na rozłożenie spłaty na raty. Jeżeli nie zapłacimy w terminie, może zostać rozpoczęte odpowiednie postępowanie egzekucyjne. Dlatego nawet jeżeli pomyłka nie jest po naszej stronie, to my możemy ponieść jej konsekwencje.  Zdarzają się również sytuacje kiedy otrzymujemy upomnienie od urzędu skarbowego w celu zwrotu nadpłaconego podatku i musimy ponieść dodatkowe koszta związane z tym upomnieniem. Tego typu sytuacje często powodują frustrację wśród podatników, gdyż to my musimy ponosić dodatkowe koszta za błędy popełnione przez urząd skarbowy.  Odwoływanie się od tego typu pomyłek jest często czasochłonne i bezowocne. Dlatego warto jak najszybciej sprawdzać wszelkie dokumenty podatkowe i w przypadku zauważenia błędu zalecany jest jak natychmiastowy kontakt z urzędem skarbowym. W przypadku poważniejszych błędów istnieje możliwość wkroczenia na drogę sądową. Jednakże tutaj prognozy nie są zbyt optymistyczne. W większości przypadków, według statystyk urząd skarbowy wygrywa 4 na 5 spraw sądowych. Trochę więcej szczęścia mają podatnicy indywidualni, tutaj urząd skarbowy wygrywa około połowę spraw. Czasem warto rozważyć skorzystanie z usług doradcy podatkowego, jeżeli nie wiemy jak poradzić sobie w sytuacji błędów ze strony urzędu podatkowego. Niestety, ale prawo podatkowe jest trudne do ogarnięcia i błędna jego interpretacja może nas sporo kosztować, nawet jeżeli pomyłka nie nastąpiła z naszej strony. Dodatkowo należy zawsze się upewnić, że nasze dokumenty są pozbawione jakichkolwiek pomyłek.