Feed on
Posts
Comments

Emigracja zarobkowa. Dla tysięcy Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu pracy to dzień powszedni. Niestety wielu z nich nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego. Kwota, którą można odzyskać zależy od przepracowanego okresu czasu oraz wysokości zarobków.
Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki. Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę.
Po dokonaniu rozeznania i zapoznania się z procesem, ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku nie powinno przysporzyć większych trudności. Pierwszym krokiem jest skompletowanie wymaganych przez Urząd Skarbowy dokumentów. W większości można je uzyskać od pracodawcy. Zawierają one informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika i płaconego podatku. W Wielkiej Brytanii są to P45 i/lub P60, ewentualnie Payslip.
P45 jest wystawiany na koniec przez pracodawcę, u którego zakończyło się pracę w trakcie roku podatkowego (od 5.IV do 6.IV następnego roku). Do odzyskania podatku potrzebny jest oryginał tego formularza.
P60 to formularz podsumowujący zarobki i zapłacone podatki po zakończeniu roku podatkowego.
Payslip to zaświadczenie dokumentujące wypłatę wynagrodzenia na rzecz pracownika. Jest ono pomocne przy dochodzeniu zwrotu podatku w przypadku braku formularzy P45/P60. Wystarczy wtedy ostatni payslip zawierający dane pracodawcy, końcowe dane o dochodzie i zapłaconym podatku.
Wystawianie tych dokumentów jest obowiązkiem pracodawcy. Nawet po zakończeniu pracy można je uzyskać od pracodawcy. Na żądanie, musi on je wysłać drogą pocztową na wskazany adres.
O zwrot podatku można zacząć się ubiegać po zakończeniu roku podatkowgo (przypadającego na 5 kwietnia) lub jeśli wróciło się do Polski wcześniej bez zamiaru powrotu do pracy przed 5.IV.
Gdy ma się już wzystkie dokumenty, można rozpocząć procedurę zwrotu. Co prawda rozliczenie z brytyjskim Urzędem Skarbowym nie jest obowiązkowe (z wyjątkiem osób pracujących na karcie CIS), ale warto je zrobić, bo zwrot przysługuje prawie w 90% przypadków.
Dokonać rozliczenia można na dwa sposoby. Samodzielnie lub zlecając to zadanie profesjonalnej firmie.
Oba sposoby mają swoje zalety i wady. Ubiegając się o zwrot podatku należy bardzo dokładnie wypełnić dokumenty. Jakiekolwiek błędy spowodują opóźnienie procesu. Dodatkowo należy być w ciągłym kontakcie z Urzędem Skarbowym, w celu ponaglania procesu odzyskiwania podatku.
Dla osób ze słabą znajomością języka angielskiego lub nie mających czasu, czy ochoty na kontrolowanie przebiegu procesu odzyskiwania podatku, najlepszą opcją jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy.
Można ją szybko znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać „odzyskaj podatek” lub „zwrot podatku z zagranicy”. Pojawi się wtedy wiele firm oferujacych usługi tego typu. Warto zapoznać się z ofertą kilku z nich, jak rownież przeczytać opinie osób, które skorzystały z usług danej firmy. To ułatwi wybór najkorzystniejszej opcji. Niektóre firmy odzyskujące podatki nie pobierają prowizji do momentu otrzymania zwrotu podatku. Dlatego warto skorzystać z tego typu oferty, a unikać tych, które wymagają przedpłaty.